Month: January 2021

Gaafiif Deebii Sab-Qunnamtii ABO ob. Battee Urgeessaa Waliin Godhame

Share/Qoodi
 •  
 •  
 •  
 •  

Breaking: Hidhamtoonni Siyaasaa Oromoo hidhaa Qaalliittii jiran diddaa nyaata lagachuu eegaluu isaanii maatiin Gabaasan

Share/Qoodi
 •  
 •  
 •  
 •  

(OMN)-Hidhamtoonni Siyaasaa Oromoo mana hidhaa qaalliittii jiran diddaa nyaata lagachuu eegaluu isaanii maatiin OMN-tti himan. Amajji 20 bara 2013 hidhamtoonni Siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii keessa jiran, diddaa nyaata lagachuu akka eegalan maatiin isaanii nyaata qabatanii garas imalanii turan, hidhamtoonni kunniin nyaata harkaa fudhachuu diduu isaanii waliin OMN-tti himaniiru. Kaayyoon lagannaa nyaataa kunis, hirmaattota dhaddacha …

Breaking: Hidhamtoonni Siyaasaa Oromoo hidhaa Qaalliittii jiran diddaa nyaata lagachuu eegaluu isaanii maatiin Gabaasan Read More »

Lola Tigiraay: US loltoonni Ertiraa Tigiraay keessa atattamaan akka bahan gaafatte

Share/Qoodi
 •  
 •  
 •  
 •  

Yunaayitid Isteet loltoonni Ertiraa hundi naannoo Tigiraay keessaa atattamaan akka bahan cimisitee gaafatti jedhan dubbi himaan Isteet Dippaartment. Ibsa Isteet Dippaartment addatti BBC’f ergee, “Qaamolee Tigiraay keessa socho’aniin da’oo baqattootaa keessatti saamichi, miidhaan saalarratti hunda’eefi sarbamni mirgoota namoomaa biroofi dararaan jirachuu gabaasaaleen qabatamaan jiru,” jedheera. Dabalataanis, waajjirichi ibsa isaa kanaan ‘loltoonni Ertiraa hunduu Tigiraay keessaa …

Lola Tigiraay: US loltoonni Ertiraa Tigiraay keessa atattamaan akka bahan gaafatte Read More »

Seenaa Gabaabduu Obbo Mahdii Haamid Muudee(Abbaa Bariisaa)

Share/Qoodi
 •  
 •  
 •  
 •  

SEENAA GABAADUU MAHDII HAAMID MUUDEE (ABBAA BARIISAA) Amajjii 23, 2021 Abbaa Urjii tiin: Ulaagaa maalummaa saba tokkoo beeysisanif afaanii fii aadaan bu’ura. Gama biraa tiin, afaan utubaa sabaa ti. Yo inni jiraate sabni jiraata. Inni duunaan akkuma yaroo utubaan caphu manni diigamutti, sabni niis dhabame. Minilikii fii Habashoonni biyya inni dirqiin haqaare-rratti abbooman warra haala …

Seenaa Gabaabduu Obbo Mahdii Haamid Muudee(Abbaa Bariisaa) Read More »

Waajjiraalee ABO cufaman Keeysaa Hanga Tokko.

Share/Qoodi
 •  
 •  
 •  
 •  

Waajjiraalee ABO cufaman irra deebiin kan maxxansine:Arsii Lixaa 1. Magaalaa Asallaa2. Itayyaa3. Saaguree4. Qarsaa5. Doddotaa Magaalaa Dheeraa6. Heexosaa7. Xichoo8. Leemmuu fi Bilbiloo Magaalaa Boqqojjii9. Muunessaa10. Sirkaa11. Balee Gasgaar Arsii Lixaa Shaashamannee 1. Shaashamannee2. Nageellee Arsii3. Kofale4. Qoree5. Nansabo/Warqaa6. Kokkossa7. Gadab Hasaasaa8. Dodola9. Adaabbaa Godina Baalee Bahaa 1. Gindhiir Magaalaa Gindhiir2. Jaarraa Godina Baalee Dhihaa 1. …

Waajjiraalee ABO cufaman Keeysaa Hanga Tokko. Read More »

(ICG) – “Mariin biyyooleessaa furmaata rakkoo siyaasa Itoophiyaa ammaati!” Jedhe International Crisis Group.

Share/Qoodi
 •  
 •  
 •  
 •  

“Mariin biyyooleessaa furmaata rakkoo siyaasa Itoophiyaa ammaati!” Jedhe International Crisis Group Dhaabbanni guddaan “International Crisis Group” jedhamu guyyaa kaleessaa Amajji 19,2020 dhimma Itoophiyaa irratti barruu murteessaa fuulbarruu isaa irratti katabee jira. Dhaabbatichi rakkoo Itoophiyaan har’a keessa jirtu eereera. Rakkoolee biyyattii keessatti uumamaa jiran barruu sanaan kan ibse dhaabbatichi, dhimmi Itoophiyaa fala barbaaduu isaas hubachiisa. Itoophiyaan …

(ICG) – “Mariin biyyooleessaa furmaata rakkoo siyaasa Itoophiyaa ammaati!” Jedhe International Crisis Group. Read More »

Ethiopia’s Oromia conflict: Why a teacher was killed ‘execution-style’

Share/Qoodi
 •  
 •  
 •  
 •  

Ethiopia’s Oromia conflict: Why a teacher was killed ‘execution-style’ IMAGE COPYRIGHTKITILAA GUDDATA The shooting dead of Kitilaa Guddata has left his family in shock. The 32-year-old high school teacher was among the latest casualties in the conflict between government forces and rebels in Ethiopia’s Oromia region. The violence centres around demands by an insurgent group …

Ethiopia’s Oromia conflict: Why a teacher was killed ‘execution-style’ Read More »

Oolmaa Dhaddachaa Miseensootaaf Hogganoota ABO Koloneel Gammachuu Ayyaanaa’faa

Share/Qoodi
 •  
 •  
 •  
 •  

Oolmaa Dhaddachaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa’faa_____Guyyaa har’aa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa galmee nama maqansaa Kiisii Qixxumaa jedhamuu jala jiran mana Murtii Federaalaatti dhihaachuu Abukaattoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo Obbo Tuulii Baayisaa OMN-tti himan. Amajji 5.2013 hanga guyyaa har’aatti Galmee Kiisii Qixxumaa kan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa keessatti argaman ilaalchisuun Manni Murtii ragaa dhaggeeffachaa jiraachuu kan himan …

Oolmaa Dhaddachaa Miseensootaaf Hogganoota ABO Koloneel Gammachuu Ayyaanaa’faa Read More »