Day: January 12, 2021

Oolmaa Dhaddachaa Jawaar Mohaammadii fii Hidhamtoota Oromoo.

Share/Qoodi
  •  
  •  
  •  
  •  

Oolmaa Dhaddachaa Jawaar Mohaammadii fii Hidhamtoota Oromoo. Mana Murtii Olaanaa Federaalaa – Dhaddaacha Farra Shororkeessummaa (Haaraya Moggaafame)(Caffee Tumaa – Lidataa) Jawaar Mohaammad faa Namootni diigdamii afran (warra bakka hin jirretti dhimmi isaanii laalamuun alatti) uffata keelloo uffatanii dhiyaatan. Barii waan bahaniif ciree akka hin nyaanne nutti himan. Jawaar goofareen isaa bareedee dheeratee abaaboo fakkaata. Akkuma …

Oolmaa Dhaddachaa Jawaar Mohaammadii fii Hidhamtoota Oromoo. Read More »