Seenaa Gabaabduu Obbo Mahdii Haamid Muudee(Abbaa Bariisaa)

Share/Qoodi
  •  
  •  
  •  
  •  

SEENAA GABAADUU MAHDII HAAMID MUUDEE (ABBAA BARIISAA) Amajjii 23, 2021 Abbaa Urjii tiin: Ulaagaa maalummaa saba tokkoo beeysisanif afaanii fii aadaan bu’ura. Gama biraa tiin, afaan utubaa sabaa ti. Yo inni jiraate sabni jiraata. Inni duunaan akkuma yaroo utubaan caphu manni diigamutti, sabni niis dhabame. Minilikii fii Habashoonni biyya inni dirqiin haqaare-rratti abbooman warra haala …

Seenaa Gabaabduu Obbo Mahdii Haamid Muudee(Abbaa Bariisaa) Read More »