Hogganoonni ABO Hidhaa Jiran Seer-Alummaa Hidhaa Mormuun Lagannaa Nyaataa Irra Jiran.

Share/Qoodi
  •  
  •  
  •  
  •  

Hogganoonni ABO Hidhaa Jiran Seer-Alummaa Hidhaa Mormuun Lagannaa Nyaataa Irra Jiran. J/Mikaa’e Booran fi J/Kennasaa  Ayyaanaa, har’a ganama irraa eegalee nyaataa lagatanii jiru.Sababni nyaata lagachuuf isaan dirqisiise, mirgi namummaa isaanii sarbamee, hidhaa seeran alaa jala jiraachuu isaaniti. Manni murtii irra deddeebi’ee akka hiikaman ajajus, ajajni mana murtii kabajaa dhabee, olaantummaan seeraa cabee, poolisiin akka hiikamne …

Hogganoonni ABO Hidhaa Jiran Seer-Alummaa Hidhaa Mormuun Lagannaa Nyaataa Irra Jiran. Read More »