Day: February 14, 2021

Gadaa Malee Abbaan Gadaa Bakka Hin Jiru.

Share/Qoodi
  •  
  •  
  •  
  •  

Gadaatu bakka jira malee Abbootiin Gadaa bakka hin jiran. Abbaa Gadaa Tuulamaa fi barreessaa Gamtaa Abbootii Gadaa Oromoo Goobanaa Hoolaa