ABO fii Hoggana Isaa Irratti Olola Dharaa Ololuun Diinummaadha.

Share/Qoodi
  •  
  •  
  •  
  •  

  OROMSIIS ELEMOO
   dhaaba dhiigaaf lubbuu oromootiin jaarame kan wareegama ol’aanaa baasuun gargaarsa tokko maleetti ifirratti irkannoon oromoo dammaqseefii tokkomseefii eenyumaaf biyya oromoo oromiyaa addunyaatti mullise dhaaba hayyoota gameeyyii akka Professor Asaffaa Jaalataa , pro Mohammed Hassaifii oromoota qaroo haammatee jiru kan kaayyoo mirga abbaa biyyummaa oromoo dhugoomsuuf murannoon warraaqsa qeerroo finiinsee gabroomfataa qarqara awwaalchaatiin gahefii qabsoo oromoo keeysatti bu’aalee gurguddoo himamtee hin dhumne galmeeyse irratti gadheen lafaa kaatee yeroo ololtuufii hoggana maqaa xureeysuuf afaan bantu hogganni #ABO kan akka isaaniitti oromummaa manatti dabballeen itti himte osoo hin tahin bilisummaa oromoo mirkaneeysuuf joollummaa isaatiin dhaaba kana hundeeysuurraa eegalee muka baala hin qabne tahuun baala mukaa nyaachuun hadhaa qabsoon qabdu mara dhandhamuun goote akeekarratti cichuun qabsoo asiin gahe tahuu baranii gantootaaf ergamtoonni kashlaboonni xurii hawaasaa tahan gochaa diinummaa irraa yoo if qusatan gaariidhaan dhaamsa Oromsiis Elemooti.

Injifannoon Ummata oromoof!!!

Leave a Reply