ABO fii KFO’n Galchituu Filannoo EZEMA fii ABIN tahuu hin Qaban.

SHARE THIS/QOODI
  •  
  •  
  •  
  •  

ABO fii KFO’n Galchituu Filannoo EZEMA fii ABIN tahuu hin Qaban.

Kan dursuutu dursuu qaba Ejjannoon ABO fii KFO kan Osoo Sabbontoota, miseensootaa fii Hogganni isaanii osoo hidhaa jiran Dabree Waajjirri hundi cufamee jiruu FILANNOO irratti hin hirmaannu ja’u bifa kamiinuu murtii keeysa deebii qabuu miti.

Marii fii Waliigalteen Manguddummaa fii bifa kamiinuu godhamu Keeysatti Sabbontoota,miseensootaa fii hogganoota badii malee hidhaa jiran hiiksisuu fii Waajjiraalee Cufaman akka banaman taasiisuun HAAL DUUREE irraan hin tarkaanfatamne tahuu qaba.

Kanarra dabree dhiibbaa gargaraatiin waan hin barbaachifnetti galuun dogongora Seenaa Keeysatti hin dagatamne akka hin dalagamne Dammaqinaa fii murannoota hin raafamneen tarkaan fachuu feesisa.

By Morkataa

1 thought on “ABO fii KFO’n Galchituu Filannoo EZEMA fii ABIN tahuu hin Qaban.”

  1. Pingback: Ibsa ABO | Waamicha – Maree Hunda Hammate taasisuun Daandii Furmaatati | OROMSIIS ONLINE

Leave a Reply/Yaada Qabdan Asitti Barreeysaa