Haala Yeroo Qabsoo Bilisummaa Oromoo Sochii Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa FXG jabeessuu fi Ololoota farra Qabsoo Bilisummaa Oromoo İrratti fuulleeffachuun Qeerroon Bilisummaa Oromoo marii gabaaba erga godhee İbsa qabxii 7 qabu ummata Oromoo hundaaf dabarse.

Share/Qoodi
 •  
 •  
 •  
 •  

Sochiin Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXGn kabajamuu mirga abbaa biyyummaa fi kabajamuu mirgoota Dimookiraasiifİ bilisummaa Uummata Oromoo gonfachiisuuf yeroo irraa gara yerootti Hoogganummaa Qeerroo Bilisummaa Oromootiin finiina kan tureefi jiruu yeroo amma kana Caasaa sirna fi Siyaasaa mootummaa abbaa irree Wayyaanee kaan diigee fi bulchiinsa sirnichaa raasuun biyyattiin caasaa bulchiinsa Waraanaa jala akka galtu kan godhee jiru ta’uun beekamaadha.

Mootummaan Wayyaanee sirni bulchiinsa isaa warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXGn burkutaa’ee caasaa waraanaa qofa irratti rarra’ee maqaa bulchınsa waraanaa muddamaan labse (state of Emergence) jedhuun wayita biyyattin addatti Oromiyaan bulchiinsa Waraanaa jala galtee jirtutti dhaabni Maxxannee Wayyaanee fi Ergamtuun diinaa ilmaan Oromoo 3500 ol falmaa mirga abbaa biyyummaa irratti wareegamanii fi kumoota dhibbootaan madoo ta’anii waldhaansa dhabanii yeelalaa jiraniifi Uummata Oromoo Miliyoona walakkaa olitti lakkaa’amuu Manneen hidhaa biyyaatti bakkoota garaagaraatti hidhamanii dararamaa jiraniifi utuu itti gaafatama Seeraa fi Seenaa jala jirtuu afaan qaaniifi saalfii hin qabneen media irratti bahuun akka nama uummata Oromoof quuqama qabuu fi sabboonummaa qabuu fakkeessuun dhiyeenyaa mataan dhaaba ergamtuu diinaa kan ta’ee Lammaa Magarsaa haasawaa gochuun isaa shira wayyaaneen dargaggoota Oromoo dhaaba maxxannee Wayyaanee OPDO keessa turanii keessa dhiittatanii bahuun Warraaqsaatti makamanii falmachaa jiran gowwomsuuf shira itti fakkeessi ta’ee jettee wayyaaneen akka Lammaan Magarsaa akkas jedhee haasawaa godhee haa jedhamuu qofaafi ittin ololaa jaamaa ofuuf kan fayyadamte ta’uu Qeerroon Bilisummaa Oromoo gadi jabeessuun hubata; daangaan aangoo OPDOs mirga uummata Oromoo kabachiisuuf utuu hin ta’iin riqicha gabrummaa taatee uummatni Oromoo waanjoo gabrummaa jalatti akka ittin ittifamuuf kan tolfamte ta’uu Qeerroon Bilisummaa Oromoo uumama OPDO irraa hanga har’atti jiruu tokko tokkoon gadi fageesse waan beekuuf warra daangaa aangoo OPDO hin beeknee fi ergamaa fi kaayyoo OPDOn hundeeffamteef hin beekneef olola afaanfajjii yaadamaa jiruun eenyuu illee kan hın gowwomnee ta’uu Qeerroon hubachiisuun haala waliigalaa Sochii qabsoo Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG daran jabeessuu fi olola farreen qabsoo bilisummaa Oromoo irratti roga hundaan oofamuufi danqaa qabsoo bilisummaa Oromoo mudatu kamuu dhabamsiisuuf Qeerroon Bilisummaa Oromoo Guraandhala 9/2017 haala yeroo irratti marii gochuun İbsa Eejjennoo armaan gadii uummata Oromoo fi jaarmiyaalee Qabsoo bilisummaa oromoo waliin jırtan hundaaf dabarse.

 1. Akeekni fi Kaayyoon Maaster Plan Finfinnee fİ Yakki Oromoo qe’eef qabeenyarraa Buqqaasuu fi Manneen jireenyaa irratti diiguun bakka jireenya dhorkachaa tureefi itti jiru yakki duguuginsa sanyiin wal madaalu (genocide)n Oromiyaa keessatti akkuma itti fufeetti jira, addaatti immoo diigumsii manneen jireenyaa magaalota Oromiyaa fi Naannoo Finfinneetti daran jabaatee itti fufee jira, Mootummaan Wayyaanee karoora Master Planii Finfinnee akkuma itti fufetti jıra yeroo yeroottis Aangawootni Wayyaanees media irraa ittin uummata Oromootti dhaadachaa jiraachuun ifaadha. İlmaan Oromoo jumlaan hidhaman, jumlaan ajjeefaman, jumlaan Madoo ta’an, jumlaan barnootarraa arii’atamanii fi biyyaarra arii’atamaniif Mootummaan Wayyaanee itti gaafatamummaa fudhatuu qaba, Karoorri uummata Oromoo dhabamsiisuufi Oromiyaa dhiigaa fi Lafee gootota Oromoon ijaaramte diiguuf karoorfame qabsoo hadhooftuu warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa FXG gaggeesinuun kan nurraa dhaabbatu ta’uu hubachuun ilmaan Oromoo bakka jirtan cufaa qooda qabsoo bilisummaa Oromoof bahataa jirtan daran akka jabeessitan Qeerroon waamicha goona!!
 2. Jechoota qabsootti fayyadamuu fi maqaa uummata Oromoo dhahuu fi dahoo godhachuun Dhaabni Maxxannee Wayyaanee OPDOn Uummata Oromoo 3500 olitti lakkawamuu guyyaa saafaa waggaa tokko keessatti ficiisiise; lubbuun ilmaan Oromoo hamana gahuu Oromummaa qofaaf Wareegaman, kumoota dhibbootan kanneen lakka’aman immoo madoo ta’uun Yaalaa gahaa dhabanii du’aa fi jireenya gidduutti kan argaman, Ilmaan Oromoo miliyoona walakkaa olitti lakkaa’aman mannee hidhaa biyyatti keessatti akka gidiraa argan kan godhee keessa harki mirgaa Wayyaanee OPDO har’a maqaa jecha Sabboonummaa jedhu faarsituu ta’uun har’as boruus uummata Oromoo jalaa kan hin dhokanneedha. Kanaaf Olollii itti fakkeessan dhiyeenya mataan dhaaba ergamtuu wayyaanee OPDO Lammaa Magarsaa Ofaa jiruu olola shiraa fi daba diinaan ta’ee jedhamee afaanfaajjiif jechoota qabsoo dhahuun sochii warraaqsaa FXG Qeerroo Bilisummaa Oromoon adeemsifamaa jiru dura ittin dhaabachuuf shira diinaa ta’uu hubachuun Qeerroon Bilisummaa Oromoo kallattii hundaan uummatni Oromoo olola diinaa kana Dura dhaabbachuun dhaaba harka mirga wayyaanee kan taate OPDOn akka uummata keenyatti hin deebinee kan of irraa faccifnuufi warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa FXG roga hundaan jabeessuun hanga bilisummaa uummata keenyaa gonfannuutti falmaa irraa kan hin dhaabbatne ta’uu gadi jabeessinee hubachiifna!!

 3. Oromiyaan Waggoota 25 oliif mootummaa malee jıraachaa kan jirtuu yoo ta’uu; turtii kana keessatti diinni kallattii Oromiyaa daangessaan hundaan wayyaaneen toofta waldhibdee saboota cunqurfamoo ollaa Oromiyaafi Oromiyaa keessa jiraatan fakkeessuun harka lafa jalaan loltoota addaa leenjisee maqaa poolisii ‘’liyyuuhayilii Somaliyaa’’ jedhuun Oromiyaa bahaa addatti Godinoota Harargee, Boorana, Gujii fi Baalee irraan hidhachiisee uummata Oromoo irratti deddeebisee lola banuun lubbuu ilmaan oromoo uummata siivilii qe’ee isaanii irratti kumootaan lakkaa’aman yeroo garaagaraatti galaafacha türe, addatti baranas haaluma walfakkaatuun baatii lamaan kana dura irraa eegaluun sochii warraaqsaa FXG gara dabarsuuf guutummaa baha Oromiyaa fi Kibba baha Oromiyaa irraan waraana uummata Oromoo irratti gaggeeffama jiruun lubbuun ilmaan Oromoo dhibbootaan lakkaa’amu dhumaa jira. Yakka waraanaa uummata Oromoo irratti yeroo irraa gara yerootti gaggeeffamaa jiru kanaaf harki mirgaa wayyaanee OPDO fi mataan OPDO mootummaan wayyaanee gaafatamaa seeraa jalaa bahuu hin danda’an, ololli itti fakkeessii fi afaanfajjiin halkanii guyyaa OPDOn waan qabdee gadhiiftu dhabdee of ijibbachaa jirtus gaafatama jalaa olchuu akka hin dandeenye Qeerroon bilisummaa Oromoo gadi jabeessuun akeekkachiisa!!

 4. Dhaabni harka Mirgaa Wayyaanee kan qabeenyaa Oromoo saamsisuu, ilmaan Oromoo ajjeesisuu, hiisisuu fi biyyarraa arii’achuu fi Oromiyaa bulchiinsa waraanaa jalatti tiksaa media mootummaa garboomsaa irraa caraanaa jirtu OPDOn hatattamaan aangoo afaan qawween irratti rarra’aa jirtu gadi lakkisuu qabdi. İlmaan Oromoo caasaa dhaaba harka mirgaa TPLF kan taate OPDO keessatti argamtan ololli Lammaa Magarsaa maqaa ilmaan Oromoon Oofaa jiruu kanuma Kaleessa afaan mi’eeffachuun Abbaan Duulaa Gammadaa fi Yuuneddii Saadoo ofaa turaniin adda kan hin taane ta’uu hubachuufi olola ta’ee jedhamee ittin ilmaan Oromoo gowwomsuuf shira diinaan Ofaama jiruu fi tooftaa diinni ta’ee jedhee Warraaqsaa keenya dura ittin dhaabbachuuf oofa jiru ta’uu hubachuun bakkaa fi sadarkaa irra jirtan cufatti akeekaa diinaa kana fashaleessuun warraaqsa FXG daranuu jabeessuu irratti akka jabaattan Qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha lammummaa gadi jabeessuun isiniif dabarsa!!

 5. Jaarmiyaaleen maqaa qabsoo bilisummaa Oromoon socho’aa jirtaniis ta’ee namootni dhuunfaa kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo cina dhaabbachuuf fedhii qabdanii fi akkasumas actiivistootni Oromoo dhugaan Warraaqsicha cina dhaabbachaa jirtaniifi beektootni Oromoo, Medialeen Qabsoo bilisummaa Oromoo hundi ajendaa haarawaa kan danqaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi atakaroo ilmaan Oromoo gidduutti uumuu danda’an uumuu fi as baasuun qabsoo bilisummaa Oromootti gufuu ta’uu hubachuun Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG kan kabajamuu mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa uummata Oromoof jechaa ilmaan Oromoo kumootaan irratti wareegama qaalii kanfalaniifi kanfalaa jiraniif kabajaa guddaa fi eeggannoo jabaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi injifannoolee wareegama qaaliin argaman cufaaf gochuu irratti xiyyeeffannoo gochuun daranuu warraaqsicha jabeessuun akeekaa fi kaayyoo Qeerroon Bilisummaa Oromoo qabatee Warraaqsicha as baase jabeessuufi cina dhaabbachuu irratti fuulleeffachuun mootummaa abbaa irree bulchiinsaa waraanaa qofa irratti rarraafnee jirruutti xummura akka goonuuf waamicha lammummaa fi Oromummaa gadi jabeessinee dabarsina!!

 6. Mootummaan Wayyaanee waraana Koomandii poostii jedhee maqaa state of emergency jedhuun erga waraana Oromiyaa irratti labsee ilmaan Oromoo bahani galuu fi naannoo qe’ee jireenyaa isaanii sochii dhorkuun kan dhukaasee ajjeesaa fi madeessaa kaan immoo jumlaan qe’ee isaanii irraa guuree mooraa waraanatti hidhuun bishaaniifi nyaata lagee dararaa ulfaataa irraan gahuun hidhamtoota jumlaan waraanaan hidhaatti guure waan godhuu dhabee daraaraa fi toorcherii ulfaataa booda maqaa leenjii haaromsaa jedhuun ilmaan Oromoo mooraa waraanaa keessatti hidhee dararaa türe hanga tokko gadhiifne jechuun ololaa kan jiruun gochi wayyaanee leenjii haaromsaa utuu hin ta’iin kan mirga namummaa ilmaan Oromoo irraa mulqee eenyummaa dhala namummaa isaanii adeemsaa gaaffii jala galche ta’uu qeerroon bilisummaa Oromoo gadi jabeesse hubachiisuun; Ilmaan Oromoo miliyoonaan lakkaa’aman Manneen hidhaa Wayyaanee bebbeekamoo biyyatti kanneen akka Maa’iikalawwii, Qaallitii, Qilinxoo, Ziwwayi, Shawaa Roobiit, fi Godinaalee Oromiyaa mara irratti hidhamuun dararamaa jiran qabsoo warraaqsaa FXG daran jabeessuun ni hiiksiifna; ilmaan Oromoo kan keessafi Kan alaa, Jaarmiyaaleen qabsoo Bilisummaa Oromoo hundi fi Beektootni Oromoo harka walqabachuun akka nu cına dhaabbattan waamicha keenya gadi jabeessinee dabarsina!!

 7. Tarkaanfiin Humna İttisaa Uummataan golee Oromiyaa keessatti fudhatamuu lukkeelee diinaa halkanii guyyaa waardiyyummaa wayyaaneef dhaabbatanii fi lukkeelee wayyaanee kanneen warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa dura dhaabbachuufi danquuf socho’an irratti fuulleffachuun fudhatama jiru kan lammii boonsee fi kan lukkeelee diinaa rifaasisa jiruufi yaaddeessaa jiruu waan ta’eef , adeemsii kun kan Oromoo humneessuu, hidhachiisuu fi jabeessuu irratti xiyyeeffatee diina uummata keenyaatti roorriftuuf deebii kennaa kan jiru waan ta’eef Diasporaan Oromoo fi Uummatni Oromoo kan keessaafi alaa waan dandeessanii fi qabdan cufaan akka Cina dhaabbatan dhaamsa keenya gadi jabeessuun dabarsina!!

Jechuun Qeerroon Bilisummaa Oromoo marii isaa haala Yeroo irratti xiyyeeffate qabxiilee warraaqsa Biyyoolessa Oromiyaa FXG jabeessuun abbaa irreetti xummura gochuuf kan akeekkate milkiin xummurate jira.

İnjifannoon Uummata Oromoof!!

Gadaan Gadaa Bilisummaati!!

Guraandhala 13/2017

Finfinnee, Oromiyaa

Leave a Reply