Hogganoonni ABO Hidhaa Jiran lagannaa Nyaataa Irra Jiran.

SHARE THIS/QOODI
  •  
  •  
  •  
  •  

Hogganoonni ABO Hidhaa Jiran Seer-Alummaa Hidhaa Mormuun Lagannaa Nyaataa Irra Jiran.

J/Mikaa’e Booran fi J/Kennasaa  Ayyaanaa, har’a ganama irraa eegalee nyaataa lagatanii jiru.
Sababni nyaata lagachuuf isaan dirqisiise, mirgi namummaa isaanii sarbamee, hidhaa seeran alaa jala jiraachuu isaaniti. Manni murtii irra deddeebi’ee akka hiikaman ajajus, ajajni mana murtii kabajaa dhabee, olaantummaan seeraa cabee, poolisiin akka hiikamne godhee jiraachun ni beekama.
J/Mikaa’el fi J/Kennasaa har’a Ajajoota poolisii Magaalaa Galaanii fi Koree Bulchiinsa haqaa magaalichaaf akka ibsanitti :” 1, Eenyu akka seeran ala akka isaan hidhe hanga beekanitti 2, Sababaa maaliif ajajani mana murtii cabee hidhaa keessa akka tursiifan hanga ibsamuufti 3, Hanga yoomitti seeran ala hidhamanii akka tiran qaamni gaafatama fudhatu dhiyaatee hanga isaaniif ibsutti akka nyaata laganitti turuuf murteessanii jiru.”
Hub. Hogganootni kun dararaa mannee hidhaa adda afdaatti irra gahe irraa kan ka’e, miidhaa qaamaa qabu. Dabalataan, erga gaafa hidhamaniitii kaasee haalli fayyaa isaanii yaaddessaa ta’ee osoo jiru, yaalii hinarganne!
Kanarratti, nyaata lagachuun isaanii fayyaafi lubbuu isaanitiif gaaga’ama guddaadha!

Leave a Reply/Yaada Qabdan Asitti Barreeysaa