SBO Fulbaana 25,2016. Oduu, Haala Godina Kibba Bahaa irratti gaaffii fi deebii miseensa G/S ABO Jaal.Dachaas Roobaa waliin t…

Share/Qoodi
  •  
  •  
  •  
  •  

https://qeerroo.org/2016/09/25/sbo-fulbaana-252016-oduu-haala-godina-kibba-bahaa-irratti-gaaffii-fi-deebii-miseensa-gs-abo-jaal-dachaas-roobaa-waliin-taasifamee-fi-dargaggoota-qabachuuf-yaalii-xumuraa-wayyaaneeopdon-godhaa-jir/

Leave a Reply