Waldiddaan Waraana Wayyaanee Jidduutti Baballataa Deemuufii Walitti Dhukaasuunis Gabaafame.

Share/Qoodi
  •  
  •  
  •  
  •  

Sagalee Bilisummaa Oromoo Fulbana 29, 2016  Muggiitti erga waraana wayyaanee kan dhalootaan Oromoo ta’anii fi hin taane gidduutti rakkoon dhalatee walitti dhukaasanii as haalli naannoo sanaa ulfaataa ta’uun gabaafamaa jira.

Mooraa isaanii keessatti erga walitti dhukaasuun mul’atee as keessumaa guyyoota lamaan kanaa as waraanni wayyaanee qawwee gadi buufatee nyaachifatee karaa irra sossohaa jira akka maddeen keenya gabaasanitti.

Lola waraana wayyaanee gidduutti ta’e kana irratti lammiin Oromoo dhalootaan Harargee ta’e tokko akka du’ee fi reeffi isaa gara Gambeellaatti akka fudhatame ibsameera.

Oduun boodanaan dhufe akka ibsutti ammoo ni dhoksan malee loltuun dhalootaan Tigree ta’e tokkos ajjeefamuu mul’isa.

Lolli kun qubsumuma waraana wayyaanee keessatti kan jalqabe oggaa ta’u, kana irraas waraanichi gaaffii kaasaa fi walnyaachaa jiraachuu maddeen SBO ni hubachiisu.

 

Leave a Reply